Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja XV  »   Dział 73 - ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 72 -
ŻELIWO I STAL
CN - DZIAŁ 73 -
ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI
CN - DZIAŁ 74 -
MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI
CN - DZIAŁ 75 -
NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU
CN - DZIAŁ 76 -
ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM
CN - DZIAŁ 77 -
(Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach Zharmonizowanego Systemu))
CN - DZIAŁ 78 -
OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU
CN - DZIAŁ 79 -
CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU
CN - DZIAŁ 80 -
CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY
CN - DZIAŁ 81 -
POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW
CN - DZIAŁ 82 -
NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH
CN - DZIAŁ 83 -
ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Dział 73

ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 73.

Uwagi

1. W niniejszym dziale wyrażenie "żeliwo" stosowane jest do wyrobów uzyskiwanych przez odlewanie, w których żelazo dominuje masą nad każdym innym pierwiastkiem, a które pod względem składu chemicznego nie odpowiadają stali zdefiniowanej w uwadze 1 d) do działu 72.

2. W niniejszym dziale słowo "drut" oznacza wyroby formowane na gorąco lub na zimno o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego, których żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 16 mm.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
7301 Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali
7301 10 00– Ścianka szczelnabez cła
7301 20 00– Kątowniki, kształtowniki i profilebez cła
7302 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn
7302 10– Szyny
7302 10 10– – Przewodzące prąd, z częściami z metalu nieżelaznegobez cła
– – Pozostałe
– – – Nowe
– – – – Szyna kolejowa z symetryczną stopą płaską (Vignola)
7302 10 22– – – – – O masie jednego metra 36 kg lub większejbez cła
7302 10 28– – – – – O masie jednego metra mniejszej niż 36 kgbez cła
7302 10 40– – – – Szyny z rowkiembez cła
7302 10 50– – – – Pozostałebez cła
7302 10 90– – – Używanebez cła
7302 30 00– Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań2,7
7302 40 00– Nakładki stykowe i podkładki pod szynybez cła
7302 90 00– Pozostałebez cła
7303 00 Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa
7303 00 10– Rury i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych w systemach ciśnieniowych3,2
7303 00 90– Pozostałe3,2
7304 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali
– Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu
7304 11 00– – Ze stali nierdzewnejbez cła
7304 19– – Pozostałe
7304 19 10– – – O średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mmbez cła
7304 19 30– – – O średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mmbez cła
7304 19 90– – – O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mmbez cła
– Rura okładzinowa, przewód rurowy i rura płuczkowa, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu
7304 22 00– – Rura płuczkowa ze stali nierdzewnejbez cła
7304 23 00– – Pozostałe rury płuczkowebez cła
7304 24 00– – Pozostałe, ze stali nierdzewnejbez cła
7304 29– – Pozostałe
7304 29 10– – – O średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mmbez cła
7304 29 30– – – O średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mmbez cła
7304 29 90– – – O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mmbez cła
– Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej
7304 31– – Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno
7304 31 20– – – Rury precyzyjnebez cła
7304 31 80– – – Pozostałebez cła
7304 39– – Pozostałe
7304 39 10– – – Nieobrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do stosowania przy produkcji rur i przewodów rurowych, o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ściankibez cła
– – – Pozostałe
– – – – Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować
7304 39 52– – – – – Powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7304 39 58– – – – – Pozostałebez cła
– – – – Pozostałe, o średnicy zewnętrznej
7304 39 92– – – – – Nieprzekraczającej 168,3 mmbez cła
7304 39 93– – – – – Przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mmbez cła
7304 39 98– – – – – Przekraczającej 406,4 mmbez cła
– Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej
7304 41 00– – Ciągnione na zimno lub walcowane na zimnobez cła
7304 49– – Pozostałe
7304 49 10– – – Nieobrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do stosowania do produkcji rur i przewodów rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ściankibez cła
– – – Pozostałe
7304 49 93– – – – O średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mmbez cła
7304 49 95– – – – O średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mmbez cła
7304 49 99– – – – O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mmbez cła
– Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, z pozostałej stali stopowej
7304 51– – Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno
– – – Proste i o jednolitej grubości ścianki, ze stali stopowej zawierającej 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu, o długości
7304 51 12– – – – Nieprzekraczającej 0,5 mbez cła
7304 51 18– – – – Przekraczającej 0,5 mbez cła
– – – Pozostałe
7304 51 81– – – – Rury precyzyjnebez cła
7304 51 89– – – – Pozostałebez cła
7304 59– – Pozostałe
7304 59 10– – – Nieobrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do stosowania do produkcji rur i przewodów rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ściankibez cła
– – – Pozostałe, proste i o jednolitej grubości ścianki, ze stali stopowej zawierającej nie mniej niż 0,9 % masy, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, nie mniej niż 0,5 % masy, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu, o długości
7304 59 32– – – – Nieprzekraczającej 0,5 mbez cła
7304 59 38– – – – Przekraczającej 0,5 mbez cła
– – – Pozostałe
7304 59 92– – – – O średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mmbez cła
7304 59 93– – – – O średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mmbez cła
7304 59 99– – – – O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mmbez cła
7304 90 00– Pozostałebez cła
7305 Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali
– Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu
7305 11 00– – Spawane wzdłużnie łukiem krytymbez cła
7305 12 00– – Pozostałe, spawane wzdłużniebez cła
7305 19 00– – Pozostałebez cła
7305 20 00– Rury okładzinowe, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazubez cła
– Pozostałe, spawane, zgrzewane
7305 31 00– – Spawane wzdłużniebez cła
7305 39 00– – Pozostałebez cła
7305 90 00– Pozostałebez cła
7306 Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane)
– Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu
7306 11– – Spawane, ze stali nierdzewnej
7306 11 10– – – Spawane wzdłużniebez cła
7306 11 90– – – Spawane spiralniebez cła
7306 19– – Pozostałe
7306 19 10– – – Spawane wzdłużniebez cła
7306 19 90– – – Spawane spiralniebez cła
– Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu
7306 21 00– – Spawane, ze stali nierdzewnejbez cła
7306 29 00– – Pozostałebez cła
7306 30– Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żeliwa lub stali niestopowej
– – Rury precyzyjne, o grubości ścianki
7306 30 11– – – Nieprzekraczającej 2 mmbez cła
7306 30 19– – – Przekraczającej 2 mmbez cła
– – Pozostałe
– – – Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować
7306 30 41– – – – Powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7306 30 49– – – – Pozostałebez cła
– – – Pozostałe, o średnicy zewnętrznej
– – – – Nieprzekraczającej 168,3 mm
7306 30 72– – – – – Powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7306 30 77– – – – – Pozostałebez cła
7306 30 80– – – – Przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mmbez cła
7306 40– Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej
7306 40 20– – Ciągnione na zimno lub walcowane na zimnobez cła
7306 40 80– – Pozostałebez cła
7306 50– Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z pozostałej stali stopowej
7306 50 20– – Rury precyzyjnebez cła
7306 50 80– – Pozostałebez cła
– Pozostałe, spawane, zgrzewane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym
7306 61– – O kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym
7306 61 10– – – Ze stali nierdzewnejbez cła
– – – Pozostałe
7306 61 92– – – – O grubości ścianki nieprzekraczającej 2 mmbez cła
7306 61 99– – – – O grubości ścianki przekraczającej 2 mmbez cła
7306 69– – O pozostałych przekrojach nieokrągłych poprzecznych
7306 69 10– – – Ze stali nierdzewnejbez cła
7306 69 90– – – Pozostałebez cła
7306 90 00– Pozostałebez cła
7307 Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali
– Łączniki odlewane
7307 11– – Z żeliwa nieciągliwego
7307 11 10– – – W rodzaju stosowanych w systemach ciśnieniowych3,7
7307 11 90– – – Pozostałe3,7
7307 19– – Pozostałe
7307 19 10– – – Z żeliwa3,7
7307 19 90– – – Pozostałe3,7
– Pozostałe, ze stali nierdzewnej
7307 21 00– – Kołnierze3,7
7307 22– – Gwintowane kolanka, łuki i tuleje
7307 22 10– – – Tulejebez cła
7307 22 90– – – Kolanka i łuki3,7
7307 23– – Łączniki spawane doczołowo
7307 23 10– – – Kolanka i łuki3,7
7307 23 90– – – Pozostałe3,7
7307 29– – Pozostałe
7307 29 10– – – Gwintowane3,7
7307 29 80– – – Pozostałe3,7
– Pozostałe
7307 91 00– – Kołnierze3,7
7307 92– – Gwintowane kolanka, łuki i tuleje
7307 92 10– – – Tulejebez cła
7307 92 90– – – Kolanka i łuki3,7
7307 93– – Łączniki spawane doczołowo
– – – O największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm
7307 93 11– – – – Kolanka i łuki3,7
7307 93 19– – – – Pozostałe3,7
– – – O największej średnicy zewnętrznej przekraczającej 609,6 mm
7307 93 91– – – – Kolanka i łuki3,7
7307 93 99– – – – Pozostałe3,7
7307 99– – Pozostałe
7307 99 10– – – Gwintowane3,7
7307 99 80– – – Pozostałe3,7
7308 Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali
7308 10 00– Mosty i części mostówbez cła
7308 20 00– Wieże i maszty kratowebez cła
7308 30 00– Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowebez cłap/st (71)
7308 40 00– Elementy rusztowań, szalowań, deskowań lub obudów kopalnianychbez cła
7308 90– Pozostałe
– – Wyłącznie lub głównie z arkuszy
7308 90 51– – – Panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującymbez cła
7308 90 59– – – Pozostałebez cła
7308 90 98– – Pozostałebez cła
7309 00 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
7309 00 10– Do gazów (innych niż gaz sprężony lub skroplony)2,2
– Do cieczy
7309 00 30– – Pokryte lub izolowane cieplnie2,2
– – Pozostałe, o pojemności
7309 00 51– – – Przekraczającej 100 000 l2,2
7309 00 59– – – Nieprzekraczającej 100 000 l2,2
7309 00 90– Do ciał stałych2,2
7310 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
7310 10 00– O pojemności 50 l lub większej2,7
– O pojemności mniejszej niż 50 l
7310 21– – Puszki, które mają być zamykane przez lutowanie lub obciskanie
7310 21 11– – – Puszki, w rodzaju stosowanych do konserwowania żywności2,7
7310 21 19– – – Puszki, w rodzaju stosowanych do konserwowania napojów2,7
– – – Pozostałe, o grubości ścianki
7310 21 91– – – – Mniejszej niż 0,5 mm2,7
7310 21 99– – – – 0,5 mm lub większej2,7
7310 29– – Pozostałe
7310 29 10– – – O grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm2,7
7310 29 90– – – O grubości ścianki 0,5 mm lub większej2,7
7311 00 Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali
– Bez szwu
– – Dla ciśnienia o wartości 165 barów lub większej, o pojemności
7311 00 11– – – Mniejszej niż 20 l2,7p/st
7311 00 13– – – 20 l lub większej, ale nieprzekraczającej 50 l2,7p/st
7311 00 19– – – Przekraczającej 50 l2,7p/st
7311 00 30– – Pozostałe2,7p/st
– Pozostałe, o pojemności
7311 00 91– – Mniejszej niż 1 000 l2,7
7311 00 99– – 1 000 l lub większej2,7
7312 Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i tym podobne, z żeliwa lub stali, nieizolowane elektrycznie
7312 10– Splotki, liny i kable
7312 10 20– – Ze stali nierdzewnejbez cła
– – Pozostałe, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego
– – – Nieprzekraczającym 3 mm
7312 10 41– – – – Powleczone lub pokryte stopami cynku z miedzią (mosiądzem)bez cła
7312 10 49– – – – Pozostałebez cła
– – – Przekraczającym 3 mm
– – – – Splotki
7312 10 61– – – – – Niepokrytebez cła
– – – – – Pokryte
7312 10 65– – – – – – Powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7312 10 69– – – – – – Pozostałebez cła
– – – – Liny i kable (włącznie z zamkniętymi)
– – – – – Niepokryte lub tylko powleczone lub pokryte cynkiem, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego
7312 10 81– – – – – – Przekraczającym 3 mm, ale nieprzekraczającym 12 mmbez cła
7312 10 83– – – – – – Przekraczającym 12 mm, ale nieprzekraczającym 24 mmbez cła
7312 10 85– – – – – – Przekraczającym 24 mm, ale nieprzekraczającym 48 mmbez cła
7312 10 89– – – – – – Przekraczającym 48 mmbez cła
7312 10 98– – – – – Pozostałebez cła
7312 90 00– Pozostałebez cła
7313 00 00 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, z kolcami lub bez, i luźno skręcany drut podwójny, w rodzaju stosowanych na ogrodzenia, z żeliwa lub stalibez cła
7314 Tkanina (włączając taśmy bez końca), krata, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana z żeliwa lub stali
– Wyroby tkane
7314 12 00– – Taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, ze stali nierdzewnejbez cła
7314 14 00– – Pozostałe wyroby tkane ze stali nierdzewnejbez cła
7314 19 00– – Pozostałebez cła
7314 20– Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 3 mm lub większym, i o wielkości oczek 100 cm2 lub większej
7314 20 10– – Z drutu żebrowanegobez cła
7314 20 90– – Pozostałebez cła
– Pozostałe kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach
7314 31 00– – Powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7314 39 00– – Pozostałebez cła
– Pozostała tkanina, krata, siatka i ogrodzenie
7314 41 00– – Powleczone lub pokryte cynkiembez cła
7314 42 00– – Pokryte tworzywami sztucznymibez cła
7314 49 00– – Pozostałebez cła
7314 50 00– Siatka metalowa rozciąganabez cła
7315 Łańcuch i jego części, z żeliwa lub stali
– Łańcuch przegubowy i jego części
7315 11– – Łańcuch tulejkowy
7315 11 10– – – W rodzaju stosowanych do rowerów i motocykli2,7
7315 11 90– – – Pozostałe2,7
7315 12 00– – Pozostałe łańcuchy2,7
7315 19 00– – Części2,7
7315 20 00– Łańcuch przeciwpoślizgowy2,7
– Pozostałe łańcuchy
7315 81 00– – Łańcuch ogniwowy rozpórkowy2,7
7315 82 00– – Pozostałe, o ogniwach spawanych2,7
7315 89 00– – Pozostałe2,7
7315 90 00– Pozostałe części2,7
7316 00 00 Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub stali2,7
7317 00 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali, nawet z główkami z innych metali, ale z wyłączeniem tych, które mają główki z miedzi
– Formowane na zimno, z drutu
7317 00 20– – Gwoździe w taśmach lub zwojachbez cła
7317 00 60– – Pozostałebez cła
7317 00 80– Pozostałebez cła
7318 Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali
– Wyroby gwintowane
7318 11 00– – Wkręty do podkładów3,7
7318 12– – Pozostałe wkręty do drewna
7318 12 10– – – Ze stali nierdzewnej3,7
7318 12 90– – – Pozostałe3,7
7318 13 00– – Haki gwintowane i pierścienie gwintowane3,7
7318 14– – Wkręty samogwintujące
7318 14 10– – – Ze stali nierdzewnej3,7
– – – Pozostałe
7318 14 91– – – – Wkręty z gwintem o dużym skoku3,7
7318 14 99– – – – Pozostałe3,7
7318 15– – Pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami lub podkładkami
7318 15 20– – – Do mocowania materiałów konstrukcyjnych torów kolejowych3,7
– – – Pozostałe
– – – – Bez łbów
7318 15 35– – – – – Ze stali nierdzewnej3,7
– – – – – Pozostałe, o wytrzymałości na rozciąganie
7318 15 42– – – – – – Mniejszej niż 800 MPa3,7
7318 15 48– – – – – – 800 MPa lub większej3,7
– – – – Z łbami
– – – – – Z łbem z nacięciem płaskim lub z gniazdem krzyżowym
7318 15 52– – – – – – Ze stali nierdzewnej3,7
7318 15 58– – – – – – Pozostałe3,7
– – – – – Z łbem z gniazdem sześciokątnym
7318 15 62– – – – – – Ze stali nierdzewnej3,7
7318 15 68– – – – – – Pozostałe3,7
– – – – – Z łbem sześciokątnym
7318 15 75– – – – – – Ze stali nierdzewnej3,7
– – – – – – Pozostałe, o wytrzymałości na rozciąganie
7318 15 82– – – – – – – Mniejszej niż 800 MPa3,7
7318 15 88– – – – – – – 800 MPa lub większej3,7
7318 15 95– – – – – Pozostałe3,7
7318 16– – Nakrętki
– – – Ze stali nierdzewnej
7318 16 31– – – – Nitonakrętki3,7
7318 16 39– – – – Pozostałe3,7
– – – Pozostałe
7318 16 40– – – – Nitonakrętki3,7
7318 16 60– – – – Nakrętki samozabezpieczające3,7
– – – – Pozostałe, o średnicy wewnętrznej
7318 16 92– – – – – Nieprzekraczającej 12 mm3,7
7318 16 99– – – – – Przekraczającej 12 mm3,7
7318 19 00– – Pozostałe3,7
– Wyroby niegwintowane
7318 21 00– – Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające3,7
7318 22 00– – Pozostałe podkładki3,7
7318 23 00– – Nity3,7
7318 24 00– – Zawleczki i przetyczki3,7
7318 29 00– – Pozostałe3,7
7319 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania i podobne artykuły do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
7319 40 00– Agrafki i pozostałe szpilki2,7
7319 90– Pozostałe
7319 90 10– – Igły do szycia, cerowania lub haftowania2,7
7319 90 90– – Pozostałe2,7
7320 Sprężyny i pióra do resorów, z żeliwa lub stali
7320 10– Resory piórowe i pióra do nich
– – Obrobione na gorąco
7320 10 11– – – Resory warstwowe i pióra do nich2,7
7320 10 19– – – Pozostałe2,7
7320 10 90– – Pozostałe2,7
7320 20– Sprężyny śrubowe
7320 20 20– – Obrobione na gorąco2,7
– – Pozostałe
7320 20 81– – – Sprężyny zwojowe ściskane2,7
7320 20 85– – – Sprężyny zwojowe rozciągane2,7
7320 20 89– – – Pozostałe2,7
7320 90– Pozostałe
7320 90 10– – Sprężyny spiralne płaskie2,7
7320 90 30– – Sprężyny talerzowe2,7
7320 90 90– – Pozostałe2,7
7321 Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub stali
– Urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe
7321 11– – Na gaz lub na gaz i inne paliwa
7321 11 10– – – Z piecykiem, włącznie z oddzielnymi piecykami2,7p/st
7321 11 90– – – Pozostałe2,7p/st
7321 12 00– – Na paliwo ciekłe2,7p/st
7321 19 00– – Pozostałe, włącznie z urządzeniami na paliwo stałe2,7p/st
– Pozostałe urządzenia
7321 81 00– – Na gaz lub na gaz i inne paliwa2,7p/st
7321 82 00– – Na paliwo ciekłe2,7p/st
7321 89 00– – Pozostałe, włącznie z urządzeniami na paliwo stałe2,7p/st
7321 90 00– Części2,7
7322 Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włączając rozdzielacze, które mogą także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzowane), nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali
– Grzejniki i ich części
7322 11 00– – Z żeliwa3,2
7322 19 00– – Pozostałe3,2
7322 90 00– Pozostałe3,2
7323 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne, z żeliwa lub stali
7323 10 00– Wełna z żeliwa lub stali; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne3,2
– Pozostałe
7323 91 00– – Z żeliwa, nieemaliowane3,2
7323 92 00– – Z żeliwa, emaliowane3,2
7323 93 00– – Ze stali nierdzewnej3,2
7323 94 00– – Ze stali emaliowanej (inne niż żeliwne)3,2
7323 99 00– – Pozostałe3,2
7324 Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali
7324 10 00– Zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej2,7
– Wanny
7324 21 00– – Z żeliwa, nawet emaliowane3,2p/st
7324 29 00– – Pozostałe3,2p/st
7324 90 00– Pozostałe, włącznie z częściami3,2
7325 Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali
7325 10 00– Z żeliwa nieciągliwego1,7
– Pozostałe
7325 91 00– – Kule mielące i podobne artykuły dla młynów2,7
7325 99– – Pozostałe
7325 99 10– – – Z żeliwa2,7
7325 99 90– – – Pozostałe2,7
7326 Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali
– Kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej
7326 11 00– – Kule mielące i podobne artykuły dla młynów2,7
7326 19– – Pozostałe
7326 19 10– – – Kute swobodnie2,7
7326 19 90– – – Pozostałe2,7
7326 20 00– Artykuły z drutu, z żeliwa lub stali2,7
7326 90– Pozostałe
7326 90 30– – Drabiny i szczeble2,7
7326 90 40– – Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów2,7
7326 90 50– – Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne2,7
7326 90 60– – Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym2,7
– – Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali
7326 90 92– – – Kute swobodnie2,7
7326 90 94– – – Kute w matrycy zamkniętej2,7
7326 90 96– – – Spiekane2,7
7326 90 98– – – Pozostałe2,7
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.