Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 15 - SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 15

SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
15SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH  
15.1SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE; WYROBY RYMARSKIE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE  
15.11SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE  
15.11.1Skóry futerkowe wyprawione i garbowane  
15.11.10Skóry futerkowe wyprawione i garbowane  
15.11.10.0Skóry futerkowe wyprawione i garbowane 
Powiązania z CN-2007:
4302
15.11.2Skóry zamszowe; skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane  
15.11.21Skóry zamszowe  
15.11.21.0Skóry zamszowe 
Powiązania z CN-2007:
4114 10
15.11.22Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane  
15.11.22.0Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane 
Powiązania z CN-2007:
4114 20 00
15.11.3Skóry bydlęce lub ze zwierząt koniowatych, odwłoszone  
15.11.31Skóry bydlęce całe, odwłoszone  
15.11.31.0Skóry bydlęce całe, odwłoszone 
Powiązania z CN-2007:
4104 11 10
4104 11 51
4104 19 10
4104 19 51
4104 41 11
4104 41 19
4104 41 51
4104 49 11
4104 49 19
4104 49 51
4107 11 11
4107 11 19
4107 12 11
4107 12 19
4107 12 91
4107 19 10
15.11.32Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce  
15.11.32.0Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce 
Powiązania z CN-2007:
4104 11 59
4104 19 59
4104 41 59
4104 49 59
4107 91
4107 92 10
4107 99 10
15.11.33Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone  
15.11.33.0Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone 
Powiązania z CN-2007:
4104 11 90
4104 19 90
4104 41 90
4104 49 90
4107 11 90
4107 12 99
4107 19 90
4107 92 90
4107 99 90
15.11.4Skóry owcze bez wełny oraz odwłoszone skóry kozie i świńskie  
15.11.41Skóry owcze i jagnięce, bez wełny  
15.11.41.0Skóry owcze i jagnięce, bez wełny 
Powiązania z CN-2007:
4105
4112 00 00
15.11.42Skóry kozie i koźlęce, odwłoszone  
15.11.42.0Skóry kozie i koźlęce, odwłoszone 
Powiązania z CN-2007:
4106 21
4106 22
4113 10 00
15.11.43Skóry świńskie odwłoszone  
15.11.43.0Skóry świńskie odwłoszone 
Powiązania z CN-2007:
4106 31
4106 32
4113 20 00
15.11.5Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt; skóry wtórne na bazie skóry naturalnej  
15.11.51Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt  
15.11.51.0Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt 
Powiązania z CN-2007:
4106 40
4106 91 00
4106 92 00
4113 30 00
4113 90 00
15.11.52Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej  
15.11.52.0Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej 
Powiązania z CN-2007:
4115 10 00
15.11.9Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych  
15.11.99Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych  
15.11.99.0Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych  
15.12WYROBY RYMARSKIE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE  
15.12.1Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; pozostałe wyroby skórzane  
15.12.11Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt  
15.12.11.0Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt 
Powiązania z CN-2007:
4201 00 00
15.12.12Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia  
15.12.12.0Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia 
Powiązania z CN-2007:
4202
9605 00 00
15.12.13Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe  
15.12.13.0Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części,
niemetalowe
 
Powiązania z CN-2007:
9113 90
15.12.19Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.  
15.12.19.0Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp. 
Powiązania z CN-2007:
4205 00
15.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych  
15.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych  
15.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych  
15.2OBUWIE  
15.20OBUWIE  
15.20.1Obuwie, z wyłączeniem obuwia sportowego, ochronnego i ortopedycznego  
15.20.11Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym  
15.20.11.0Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym 
Powiązania z CN-2007:
6401 92
6401 99 00
15.20.12Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego  
15.20.12.0Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego 
Powiązania z CN-2007:
6402 20 00
6402 91 90
6402 99
(z wył. 6402 99 05)
15.20.13Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu  
15.20.13.0Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu 
Powiązania z CN-2007:
6403 51
6403 59
6403 91
6403 99
6405 10 00
15.20.14Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego  
15.20.14.0Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego 
Powiązania z CN-2007:
6404 19
6404 20
6405 20
15.20.2Obuwie sportowe  
15.20.21Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami, z materiałów włókienniczych  
15.20.21.0Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami, z materiałów włókienniczych 
Powiązania z CN-2007:
6404 11 00
15.20.29Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich  
15.20.29.0Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich 
Powiązania z CN-2007:
6402 19 00
6403 19 00
15.20.3Obuwie ochronne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane  
15.20.31Obuwie z metalowym noskiem ochronnym  
15.20.31.0Obuwie z metalowym noskiem ochronnym 
Powiązania z CN-2007:
6401 10
6402 91 10
6402 99 05
6403 40 00
15.20.32Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane  
15.20.32.0Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
6403 20
6405 90
15.20.4Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części  
15.20.40Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części  
15.20.40.0Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części 
Powiązania z CN-2007:
6406 10
6406 99
15.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia  
15.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia  
15.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

  • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda

    Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.