Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA K  »   Dział 65 - USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 64 -
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
PKWiU - Dział 65 -
USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PKWiU - Dział 66 -
USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: Sekcja ta obejmuje w większości usługi korzystające ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 bez oznaczania symbolami PKWiU.

Dział 65

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
65USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
65.1USŁUGI UBEZPIECZENIOWE  
65.11USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA ŻYCIE  
65.11.1Usługi ubezpieczeniowe na życie  
65.11.10Usługi ubezpieczeniowe na życie  
65.11.10.0Usługi ubezpieczeniowe na życie  
65.12POZOSTAŁE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE  
65.12.1Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków i zdrowotne  
65.12.11Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków  
65.12.11.0Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków  
65.12.12Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne  
65.12.12.0Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne  
65.12.2Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych  
65.12.21Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej  
65.12.21.0Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej  
65.12.29Pozostałe usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych  
65.12.29.0Pozostałe usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych  
65.12.3Usługi ubezpieczeniowe transportu wodnego i lotniczego oraz transportu pozostałego  
65.12.31Usługi ubezpieczeniowe transportu kolejowego  
65.12.31.0Usługi ubezpieczeniowe transportu kolejowego  
65.12.32Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie lotniczym  
65.12.32.0Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie lotniczym  
65.12.33Pozostałe usługi ubezpieczeniowe transportu lotniczego  
65.12.33.0Pozostałe usługi ubezpieczeniowe transportu lotniczego  
65.12.34Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie wodnym  
65.12.34.0Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie wodnym  
65.12.35Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie wodnym  
65.12.35.0Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie wodnym  
65.12.36Usługi ubezpieczeniowe ładunków  
65.12.36.0Usługi ubezpieczeniowe ładunków  
65.12.4Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów i pozostałych szkód majątkowych  
65.12.41Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów  
65.12.41.0Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów  
65.12.49Usługi ubezpieczeniowe od pozostałych szkód majątkowych  
65.12.49.0Usługi ubezpieczeniowe od pozostałych szkód majątkowych  
65.12.5Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej  
65.12.50Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej  
65.12.50.0Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej  
65.12.6Usługi ubezpieczeniowe kredytów i gwarancji  
65.12.61Usługi ubezpieczeniowe kredytów  
65.12.61.0Usługi ubezpieczeniowe kredytów  
65.12.62Usługi ubezpieczeniowe gwarancji  
65.12.62.0Usługi ubezpieczeniowe gwarancji  
65.12.7Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy i podróżowaniem, od kosztów sądowych i strat finansowych  
65.12.71Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy i podróżowaniem  
65.12.71.0Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy i podróżowaniem  
65.12.72Usługi ubezpieczeniowe od kosztów sądowych  
65.12.72.0Usługi ubezpieczeniowe od kosztów sądowych  
65.12.73Usługi ubezpieczeniowe od różnych strat finansowych  
65.12.73.0Usługi ubezpieczeniowe od różnych strat finansowych  
65.12.9Pozostałe usługi ubezpieczeniowe inne niż na życie  
65.12.90Pozostałe usługi ubezpieczeniowe inne niż na życie  
65.12.90.0Pozostałe usługi ubezpieczeniowe inne niż na życie  
65.2USŁUGI REASEKURACYJNE  
65.20USŁUGI REASEKURACYJNE  
65.20.1Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków i zdrowotnymi  
65.20.11Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami na życie  
65.20.11.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami na życie  
65.20.12Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków  
65.20.12.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków  
65.20.13Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi  
65.20.13.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi  
65.20.2Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami transportowymi i majątkowymi  
65.20.21Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej  
65.20.21.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej  
65.20.22Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych  
65.20.22.0Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych  
65.20.23Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami transportu wodnego, lotniczego i transportu pozostałego  
65.20.23.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami transportu wodnego, lotniczego i transportu pozostałego  
65.20.24Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami ładunków  
65.20.24.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami ładunków  
65.20.25Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw pożarów i pozostałych szkód majątkowych  
65.20.25.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw pożarów i pozostałych szkód majątkowych  
65.20.3Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej oraz kredytów i gwarancji  
65.20.31Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej  
65.20.31.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej  
65.20.32Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami kredytów i gwarancji  
65.20.32.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami kredytów i gwarancji  
65.20.4Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od kosztów sądowych i strat finansowych  
65.20.41Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od kosztów sądowych  
65.20.41.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od kosztów sądowych  
65.20.42Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od różnych strat finansowych  
65.20.42.0Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od różnych strat finansowych  
65.20.5Usługi reasekuracyjne związane z funduszami emerytalnymi  
65.20.50Usługi reasekuracyjne związane z funduszami emerytalnymi  
65.20.50.0Usługi reasekuracyjne związane z funduszami emerytalnymi  
65.20.6Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami innymi niż na życie  
65.20.60Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami innymi niż na życie  
65.20.60.0Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami innymi niż na życie  
65.3USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI  
65.30USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI  
65.30.1Usługi związane z funduszami emerytalnymi  
65.30.11Usługi związane z indywidualnymi funduszami emerytalnymi  
65.30.11.0Usługi związane z indywidualnymi funduszami emerytalnymi  
65.30.12Usługi związane z grupowymi funduszami emerytalnymi  
65.30.12.0Usługi związane z grupowymi funduszami emerytalnymi  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.