Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 22

WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
22WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH  
22.1WYROBY Z GUMY  
22.11OPONY I DĘTKI Z GUMY; BIEŻNIKOWANE I REGENEROWANE OPONY Z GUMY  
22.11.1Opony i dętki z gumy, nowe  
22.11.11Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych  
22.11.11.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 
Powiązania z CN-2007:
4011 10 00
22.11.12Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach  
22.11.12.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach 
Powiązania z CN-2007:
4011 40
4011 50 00
22.11.13Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach  
22.11.13.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach 
Powiązania z CN-2007:
4011 20
4011 30 00
22.11.14Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy  
22.11.14.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy 
Powiązania z CN-2007:
4011 61 00
4011 62 00
4011 63 00
4011 69 00
4011 92 00
4011 93 00
4011 94 00
4011 99 00
22.11.15Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy  
22.11.15.0Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy 
Powiązania z CN-2007:
4012 90
4013
22.11.16Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy  
22.11.16.0Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy 
Powiązania z CN-2007:
4006 10 00
22.11.2Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy  
22.11.20Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy  
22.11.20.0Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy 
Powiązania z CN-2007:
4012 11 00
4012 12 00
4012 13 00
4012 19 00
22.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy  
22.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy  
22.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy  
22.19POZOSTAŁE WYROBY Z GUMY  
22.19.1Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach  
22.19.10Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach  
22.19.10.0Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 
Powiązania z CN-2007:
4003 00 00
22.19.2Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili  
22.19.20Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili  
22.19.20.0Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili 
Powiązania z CN-2007:
4005
4006 90 00
4007 00 00
4008
22.19.3Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit  
22.19.30Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit  
22.19.30.0Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit8% - poz. 90 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie węże medyczne z gumy
Powiązania z CN-2007:
4009
22.19.4Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy  
22.19.40Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy  
22.19.40.0Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy 
Powiązania z CN-2007:
4010
22.19.5Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony  
22.19.50Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony  
22.19.50.0Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony 
Powiązania z CN-2007:
5906
22.19.6Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit  
22.19.60Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit  
22.19.60.0Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit8% - poz. 91 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie rękawice chirurgiczne
Powiązania z CN-2007:
4015
22.19.7Wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit; wyroby z ebonitu  
22.19.71Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit  
22.19.71.0Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit 
Powiązania z CN-2007:
4014
22.19.72Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa  
22.19.72.0Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa 
Powiązania z CN-2007:
4016 91 00
22.19.73Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej  
22.19.73.0Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej 
Powiązania z CN-2007:
4016 10 00
4016 92 00
4016 93 00
4016 94 00
4016 95 00
4016 99
4017 00
6406 20 10
22.19.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy  
22.19.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy  
22.19.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy  
22.2WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
22.21PŁYTY, ARKUSZE, RURY I KSZTAŁTOWNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
22.21.1Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych  
22.21.10Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych  
22.21.10.0Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3916
22.21.2Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych  
22.21.21Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych  
22.21.21.0Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3917 10
3917 21
3917 22
3917 23
3917 29
22.21.29Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych  
22.21.29.0Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3917 31 00
3917 32
3917 33 00
3917 39
3917 40 00
22.21.3Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami  
22.21.30Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami  
22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami 
Powiązania z CN-2007:
3920
22.21.4Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych  
22.21.41Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych  
22.21.41.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych 
Powiązania z CN-2007:
3921 11 00
3921 12 00
3921 13
3921 14 00
3921 19 00
22.21.42Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe  
22.21.42.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe 
Powiązania z CN-2007:
3921 90
22.21.9Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych  
22.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych  
22.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych  
22.22OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
22.22.1Opakowania z tworzyw sztucznych  
22.22.11Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu  
22.22.11.0Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu 
Powiązania z CN-2007:
3923 21 00
22.22.12Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu  
22.22.12.0Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu 
Powiązania z CN-2007:
3923 29
22.22.13Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych  
22.22.13.0Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3923 10 00
22.22.14Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych  
22.22.14.0Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3923 30
22.22.19Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych  
22.22.19.0Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3923 40
3923 50
3923 90
22.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych  
22.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych  
22.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych  
22.23WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA  
22.23.1Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztucznych  
22.23.11Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek  
22.23.11.0Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek 
Powiązania z CN-2007:
3918
22.23.12Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych  
22.23.12.0Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3922
22.23.13Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych  
22.23.13.0Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3925 10 00
22.23.14Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych  
22.23.14.0Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3925 20 00
3925 30 00
22.23.15Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy  
22.23.15.0Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy 
Powiązania z CN-2007:
5904
22.23.19Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane  
22.23.19.0Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
3925 90 10
3925 90 80
22.23.2Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych  
22.23.20Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych  
22.23.20.0Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
-
22.23.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa  
22.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa  
22.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa  
22.29POZOSTAŁE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
22.29.1Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych  
22.29.10Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych  
22.29.10.0Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3926 20 00
22.29.2Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
22.29.21Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm  
22.29.21.0Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm 
Powiązania z CN-2007:
3919 10
22.29.22Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych  
22.29.22.0Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3919 90
22.29.23Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych  
22.29.23.0Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3924
22.29.24Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych  
22.29.24.0Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
9405 92 00
22.29.25Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych  
22.29.25.0Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3926 10 00
22.29.26Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych  
22.29.26.0Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3926 30 00
3926 40 00
3926 90 50
22.29.29Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych  
22.29.29.0Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3006 91 00
3926 90 92
3926 90 97
6406 20 90
9615 11 00
22.29.9Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
22.29.91Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
22.29.91.0Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
22.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
22.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.