Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.01.2018 r.

Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 22

WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
22WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH  
22.1WYROBY Z GUMY  
22.11OPONY I DĘTKI Z GUMY; BIEŻNIKOWANE I REGENEROWANE OPONY Z GUMY  
22.11.1Opony i dętki z gumy, nowe  
22.11.11Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych  
22.11.11.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 
Powiązania z CN-2007:
4011 10 00
22.11.12Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach  
22.11.12.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach 
Powiązania z CN-2007:
4011 40
4011 50 00
22.11.13Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach  
22.11.13.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach 
Powiązania z CN-2007:
4011 20
4011 30 00
22.11.14Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy  
22.11.14.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy 
Powiązania z CN-2007:
4011 61 00
4011 62 00
4011 63 00
4011 69 00
4011 92 00
4011 93 00
4011 94 00
4011 99 00
22.11.15Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy  
22.11.15.0Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy 
Powiązania z CN-2007:
4012 90
4013
22.11.16Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy  
22.11.16.0Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy 
Powiązania z CN-2007:
4006 10 00
22.11.2Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy  
22.11.20Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy  
22.11.20.0Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy 
Powiązania z CN-2007:
4012 11 00
4012 12 00
4012 13 00
4012 19 00
22.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy  
22.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy  
22.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy  
22.19POZOSTAŁE WYROBY Z GUMY  
22.19.1Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach  
22.19.10Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach  
22.19.10.0Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 
Powiązania z CN-2007:
4003 00 00
22.19.2Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili  
22.19.20Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili  
22.19.20.0Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili 
Powiązania z CN-2007:
4005
4006 90 00
4007 00 00
4008
22.19.3Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit  
22.19.30Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit  
22.19.30.0Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit8% - poz. 90 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie węże medyczne z gumy
Powiązania z CN-2007:
4009
22.19.4Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy  
22.19.40Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy  
22.19.40.0Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy 
Powiązania z CN-2007:
4010
22.19.5Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony  
22.19.50Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony  
22.19.50.0Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony 
Powiązania z CN-2007:
5906
22.19.6Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit  
22.19.60Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit  
22.19.60.0Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit8% - poz. 91 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie rękawice chirurgiczne
Powiązania z CN-2007:
4015
22.19.7Wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit; wyroby z ebonitu  
22.19.71Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit  
22.19.71.0Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit8% - poz. 92 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
4014
22.19.72Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa  
22.19.72.0Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa 
Powiązania z CN-2007:
4016 91 00
22.19.73Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej  
22.19.73.0Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej 
Powiązania z CN-2007:
4016 10 00
4016 92 00
4016 93 00
4016 94 00
4016 95 00
4016 99
4017 00
6406 20 10
22.19.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy  
22.19.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy  
22.19.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy  
22.2WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
22.21PŁYTY, ARKUSZE, RURY I KSZTAŁTOWNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
22.21.1Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych  
22.21.10Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych  
22.21.10.0Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3916
22.21.2Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych  
22.21.21Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych  
22.21.21.0Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3917 10
3917 21
3917 22
3917 23
3917 29
22.21.29Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych  
22.21.29.0Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3917 31 00
3917 32
3917 33 00
3917 39
3917 40 00
22.21.3Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami  
22.21.30Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami  
22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami 
Powiązania z CN-2007:
3920
22.21.4Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych  
22.21.41Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych  
22.21.41.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych 
Powiązania z CN-2007:
3921 11 00
3921 12 00
3921 13
3921 14 00
3921 19 00
22.21.42Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe  
22.21.42.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe 
Powiązania z CN-2007:
3921 90
22.21.9Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych  
22.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych  
22.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych  
22.22OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
22.22.1Opakowania z tworzyw sztucznych  
22.22.11Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu  
22.22.11.0Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu 
Powiązania z CN-2007:
3923 21 00
22.22.12Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu  
22.22.12.0Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu 
Powiązania z CN-2007:
3923 29
22.22.13Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych  
22.22.13.0Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3923 10 00
22.22.14Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych  
22.22.14.0Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3923 30
22.22.19Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych  
22.22.19.0Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3923 40
3923 50
3923 90
22.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych  
22.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych  
22.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych  
22.23WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA  
22.23.1Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztucznych  
22.23.11Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek  
22.23.11.0Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek 
Powiązania z CN-2007:
3918
22.23.12Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych  
22.23.12.0Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3922
22.23.13Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych  
22.23.13.0Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3925 10 00
22.23.14Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych  
22.23.14.0Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3925 20 00
3925 30 00
22.23.15Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy  
22.23.15.0Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy 
Powiązania z CN-2007:
5904
22.23.19Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane  
22.23.19.0Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
3925 90 10
3925 90 80
22.23.2Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych  
22.23.20Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych  
22.23.20.0Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
-
22.23.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa  
22.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa  
22.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa  
22.29POZOSTAŁE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
22.29.1Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych  
22.29.10Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych  
22.29.10.0Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3926 20 00
22.29.2Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
22.29.21Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm  
22.29.21.0Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm 
Powiązania z CN-2007:
3919 10
22.29.22Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych  
22.29.22.0Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3919 90
22.29.23Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych  
22.29.23.0Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3924
22.29.24Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych  
22.29.24.0Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
9405 92 00
22.29.25Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych  
22.29.25.0Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3926 10 00
22.29.26Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych  
22.29.26.0Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3926 30 00
3926 40 00
3926 90 50
22.29.29Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych  
22.29.29.0Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3006 91 00
3926 90 92
3926 90 97
6406 20 90
9615 11 00
22.29.9Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
22.29.91Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
22.29.91.0Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
22.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
22.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.