Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA J  »   Dział 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 58 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
PKWiU - Dział 59 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
PKWiU - Dział 60 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
PKWiU - Dział 61 -
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
PKWiU - Dział 62 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
PKWiU - Dział 63 -
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.01.2018 r.

Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 34 bez względu na symbol PKWiU.

Dział 58

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
58USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ  
58.1USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK, PERIODYKÓW I INNYCH PUBLIKACJI  
58.11USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK  
58.11.1Książki drukowane  
58.11.11Podręczniki szkolne drukowane  
58.11.11.0Podręczniki szkolne drukowaneczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
-
58.11.12Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowane  
58.11.12.0Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowaneczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
-
58.11.13Książki dla dzieci drukowane  
58.11.13.0Książki dla dzieci drukowaneczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
4903 00 00
58.11.14Słowniki i encyklopedie, drukowane  
58.11.14.0Słowniki i encyklopedie, drukowaneczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
4901 91 00
58.11.15Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane  
58.11.15.0Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowaneczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
4905 91 00
58.11.16Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej  
58.11.16.0Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowejczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
4905 99 00
58.11.19Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje  
58.11.19.0Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacjeczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
4901 10 00
4901 99 00
58.11.2Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach  
58.11.20Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach  
58.11.20.0Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych
nośnikach
częściowo 5% - poz. 33 zał. nr 10 do ustawy o VAT - książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.
Uwaga: W poz. 33 załącznika nr 10 nie podaje się symbolu PKWiU.
Powiązania z CN-2007:
-
58.11.3Książki on-line  
58.11.30Książki on-line  
58.11.30.0Książki on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.11.4Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach  
58.11.41Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych  
58.11.41.0Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych  
58.11.42Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.11.42.0Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.11.5Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie  
58.11.50Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie  
58.11.50.0Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie  
58.11.6Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.  
58.11.60Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.  
58.11.60.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.  
58.12USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM WYKAZÓW ORAZ LIST (np. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)  
58.12.1Wykazy i listy drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne)  
58.12.10Wykazy i listy, drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne)  
58.12.10.0Wykazy i listy, drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne) 
Powiązania z CN-2007:
-
58.12.2Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line  
58.12.20Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line  
58.12.20.0Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.12.3Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)  
58.12.30Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)  
58.12.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)  
58.13USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM GAZET  
58.13.1Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)  
58.13.10Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)  
58.13.10.0Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)częściowo 8% - poz. 73 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
Powiązania z CN-2007:
4902 10 00
58.13.2Gazety on-line  
58.13.20Gazety on-line  
58.13.20.0Gazety on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.13.3Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach  
58.13.31Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych  
58.13.31.0Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych  
58.13.32Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.13.32.0Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.14USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW  
58.14.1Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)  
58.14.11Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców  
58.14.11.0Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla szerokiego grona odbiorcówczęściowo 5% - poz. 34 zał. nr 10 do ustawy o VAT - czasopisma specjalistyczne.
Uwaga, w poz. 34 nie podaje się symbolu PKWiU.
Definicja czasopism specjalistycznych - art. 2 pkt 27f ustawy o VAT
częściowo 8% - poz. 74 zał. nr 3 do ustawy - ex PKWiU 58.14.1 - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
Powiązania z CN-2007:
4902 90
58.14.12Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowców  
58.14.12.0Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowcówczęściowo 5% - poz. 34 zał. nr 10 do ustawy o VAT - czasopisma specjalistyczne.
Uwaga, w poz. 34 nie podaje się symbolu PKWiU.
Definicja czasopism specjalistycznych - art. 2 pkt 27f ustawy o VAT
częściowo 8% - poz. 74 zał. nr 3 do ustawy - ex PKWiU 58.14.1 - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
Powiązania z CN-2007:
-
58.14.19Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)  
58.14.19.0Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)częściowo 5% - poz. 34 zał. nr 10 do ustawy o VAT - czasopisma specjalistyczne.
Uwaga, w poz. 34 nie podaje się symbolu PKWiU.
Definicja czasopism specjalistycznych - art. 2 pkt 27f ustawy o VAT
częściowo 8% - poz. 74 zał. nr 3 do ustawy - ex PKWiU 58.14.1 - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
Powiązania z CN-2007:
-
58.14.2Czasopisma i pozostałe periodyki on-line  
58.14.20Czasopisma i pozostałe periodyki on-line  
58.14.20.0Czasopisma i pozostałe periodyki on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.14.3Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach  
58.14.31Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych  
58.14.31.0Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych  
58.14.32Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.14.32.0Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.14.4Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków  
58.14.40Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków  
58.14.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków  
58.19POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ  
58.19.1Pozostałe wyroby drukowane  
58.19.11Karty pocztowe, karty okolicznościowe i podobne wyroby drukowane  
58.19.11.0Karty pocztowe, karty okolicznościowe i podobne wyroby drukowane 
Powiązania z CN-2007:
4909 00
58.19.12Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane  
58.19.12.0Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane 
Powiązania z CN-2007:
4911 91 00
58.19.13Kalkomanie i kalendarze drukowane  
58.19.13.0Kalkomanie i kalendarze drukowane 
Powiązania z CN-2007:
4908
4910 00 00
58.19.14Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe  
58.19.14.0Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe 
Powiązania z CN-2007:
4907 00
58.19.15Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne wyroby drukowane  
58.19.15.0Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne wyroby drukowane 
Powiązania z CN-2007:
4911 10
58.19.19Pozostałe wyroby drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), gdzie indziej niesklasyfikowane  
58.19.19.0Pozostałe wyroby drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
4911 99 00
58.19.2Pozostałe publikacje on-line  
58.19.21Pozostałe publikacje dla dorosłych on-line  
58.19.21.0Pozostałe publikacje dla dorosłych on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.19.29Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane  
58.19.29.0Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej
niesklasyfikowane
 
Powiązania z CN-2007:
-
58.19.3Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych  
58.19.30Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych  
58.19.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych  
58.2USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM OPROGRAMOWANIA  
58.21USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM GIER KOMPUTEROWYCH  
58.21.1Pakiety gier komputerowych  
58.21.10Pakiety gier komputerowych  
58.21.10.0Pakiety gier komputerowych 
Powiązania z CN-2007:
-
58.21.2Gry komputerowe pobierane z Internetu  
58.21.20Gry komputerowe pobierane z Internetu  
58.21.20.0Gry komputerowe pobierane z Internetu 
Powiązania z CN-2007:
-
58.21.3Gry on-line  
58.21.30Gry on-line  
58.21.30.0Gry on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.21.4Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystanie z gier komputerowych  
58.21.40Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystanie z gier komputerowych  
58.21.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystanie z gier komputerowych  
58.29USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA  
58.29.1Pakiety oprogramowania systemowego  
58.29.11Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych  
58.29.11.0Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych 
Powiązania z CN-2007:
8523 29 31
8523 40 25
8523 40 91
8523 51 91
8523 59 91
8523 80 91
58.29.12Pakiety oprogramowania sieciowego  
58.29.12.0Pakiety oprogramowania sieciowego 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.13Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS)  
58.29.13.0Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS) 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.14Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania  
58.29.14.0Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.2Pakiety oprogramowania użytkowego  
58.29.21Pakiety oprogramowania użytkowego niespecjalizowanego  
58.29.21.0Pakiety oprogramowania użytkowego
niespecjalizowanego
 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.29Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego  
58.29.29.0Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego 
Powiązania z CN-2007:
8523 29 33
8523 40 45
8523 40 93
8523 51 93
8523 59 93
8523 80 93
58.29.3Oprogramowanie komputerowe pobierane z Internetu  
58.29.31Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu  
58.29.31.0Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.32Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu  
58.29.32.0Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.4Oprogramowanie komputerowe on-line  
58.29.40Oprogramowanie komputerowe on-line  
58.29.40.0Oprogramowanie komputerowe on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.5Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych  
58.29.50Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych  
58.29.50.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.