Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA J  »   Dział 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 58 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
PKWiU - Dział 59 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
PKWiU - Dział 60 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
PKWiU - Dział 61 -
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
PKWiU - Dział 62 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
PKWiU - Dział 63 -
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 34 bez względu na symbol PKWiU.

Dział 58

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
58USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ   
58.1USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK, PERIODYKÓW I INNYCH PUBLIKACJI  
58.11USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK  
58.11.1Książki drukowane  
58.11.11Podręczniki szkolne drukowane  
58.11.11.0Podręczniki szkolne drukowaneczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
-
58.11.12Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowane  
58.11.12.0Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowaneczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
-
58.11.13Książki dla dzieci drukowane  
58.11.13.0Książki dla dzieci drukowaneczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
4903 00 00
58.11.14Słowniki i encyklopedie, drukowane  
58.11.14.0Słowniki i encyklopedie, drukowaneczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
4901 91 00
58.11.15Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane  
58.11.15.0Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowaneczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
4905 91 00
58.11.16Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej  
58.11.16.0Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowejczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 10 do ustawy o VAT - mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
4905 99 00
58.11.19Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje  
58.11.19.0Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacjeczęściowo 5% - poz. 32 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a
Powiązania z CN-2007:
4901 10 00
4901 99 00
58.11.2Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach  
58.11.20Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach  
58.11.20.0Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych
nośnikach
częściowo 5% - poz. 33 zał. nr 10 do ustawy o VAT - książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.
Uwaga: W poz. 33 załącznika nr 10 nie podaje się symbolu PKWiU.
Powiązania z CN-2007:
-
58.11.3Książki on-line  
58.11.30Książki on-line  
58.11.30.0Książki on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.11.4Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach  
58.11.41Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych  
58.11.41.0Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych  
58.11.42Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.11.42.0Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.11.5Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie  
58.11.50Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie  
58.11.50.0Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie  
58.11.6Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.  
58.11.60Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.  
58.11.60.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.  
58.12USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM WYKAZÓW ORAZ LIST (np. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)  
58.12.1Wykazy i listy drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne)  
58.12.10Wykazy i listy, drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne)  
58.12.10.0Wykazy i listy, drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne) 
Powiązania z CN-2007:
-
58.12.2Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line  
58.12.20Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line  
58.12.20.0Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.12.3Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)  
58.12.30Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)  
58.12.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)  
58.13USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM GAZET  
58.13.1Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)  
58.13.10Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)  
58.13.10.0Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)częściowo 8% - poz. 73 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
Powiązania z CN-2007:
4902 10 00
58.13.2Gazety on-line  
58.13.20Gazety on-line  
58.13.20.0Gazety on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.13.3Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach  
58.13.31Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych  
58.13.31.0Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych  
58.13.32Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.13.32.0Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.14USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW  
58.14.1Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)  
58.14.11Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców  
58.14.11.0Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla szerokiego grona odbiorcówczęściowo 5% - poz. 34 zał. nr 10 do ustawy o VAT - czasopisma specjalistyczne.
Uwaga, w poz. 34 nie podaje się symbolu PKWiU.
Definicja czasopism specjalistycznych - art. 2 pkt 27f ustawy o VAT
częściowo 8% - poz. 74 zał. nr 3 do ustawy - ex PKWiU 58.14.1 - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
Powiązania z CN-2007:
4902 90
58.14.12Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowców  
58.14.12.0Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowcówczęściowo 5% - poz. 34 zał. nr 10 do ustawy o VAT - czasopisma specjalistyczne.
Uwaga, w poz. 34 nie podaje się symbolu PKWiU.
Definicja czasopism specjalistycznych - art. 2 pkt 27f ustawy o VAT
częściowo 8% - poz. 74 zał. nr 3 do ustawy - ex PKWiU 58.14.1 - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
Powiązania z CN-2007:
-
58.14.19Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)  
58.14.19.0Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)częściowo 5% - poz. 34 zał. nr 10 do ustawy o VAT - czasopisma specjalistyczne.
Uwaga, w poz. 34 nie podaje się symbolu PKWiU.
Definicja czasopism specjalistycznych - art. 2 pkt 27f ustawy o VAT
częściowo 8% - poz. 74 zał. nr 3 do ustawy - ex PKWiU 58.14.1 - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
Powiązania z CN-2007:
-
58.14.2Czasopisma i pozostałe periodyki on-line  
58.14.20Czasopisma i pozostałe periodyki on-line  
58.14.20.0Czasopisma i pozostałe periodyki on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.14.3Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach  
58.14.31Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych  
58.14.31.0Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych  
58.14.32Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.14.32.0Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie elektronicznej  
58.14.4Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków  
58.14.40Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków  
58.14.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków  
58.19POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ  
58.19.1Pozostałe wyroby drukowane  
58.19.11Karty pocztowe, karty okolicznościowe i podobne wyroby drukowane  
58.19.11.0Karty pocztowe, karty okolicznościowe i podobne wyroby drukowane 
Powiązania z CN-2007:
4909 00
58.19.12Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane  
58.19.12.0Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane 
Powiązania z CN-2007:
4911 91 00
58.19.13Kalkomanie i kalendarze drukowane  
58.19.13.0Kalkomanie i kalendarze drukowane 
Powiązania z CN-2007:
4908
4910 00 00
58.19.14Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe  
58.19.14.0Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe 
Powiązania z CN-2007:
4907 00
58.19.15Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne wyroby drukowane  
58.19.15.0Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne wyroby drukowane 
Powiązania z CN-2007:
4911 10
58.19.19Pozostałe wyroby drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), gdzie indziej niesklasyfikowane  
58.19.19.0Pozostałe wyroby drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
4911 99 00
58.19.2Pozostałe publikacje on-line  
58.19.21Pozostałe publikacje dla dorosłych on-line  
58.19.21.0Pozostałe publikacje dla dorosłych on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.19.29Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane  
58.19.29.0Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej
niesklasyfikowane
 
Powiązania z CN-2007:
-
58.19.3Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych  
58.19.30Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych  
58.19.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych  
58.2USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM OPROGRAMOWANIA  
58.21USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM GIER KOMPUTEROWYCH  
58.21.1Pakiety gier komputerowych  
58.21.10Pakiety gier komputerowych  
58.21.10.0Pakiety gier komputerowych 
Powiązania z CN-2007:
-
58.21.2Gry komputerowe pobierane z Internetu  
58.21.20Gry komputerowe pobierane z Internetu  
58.21.20.0Gry komputerowe pobierane z Internetu 
Powiązania z CN-2007:
-
58.21.3Gry on-line  
58.21.30Gry on-line  
58.21.30.0Gry on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.21.4Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystanie z gier komputerowych  
58.21.40Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystanie z gier komputerowych  
58.21.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystanie z gier komputerowych  
58.29USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA  
58.29.1Pakiety oprogramowania systemowego  
58.29.11Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych  
58.29.11.0Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych 
Powiązania z CN-2007:
8523 29 31
8523 40 25
8523 40 91
8523 51 91
8523 59 91
8523 80 91
58.29.12Pakiety oprogramowania sieciowego  
58.29.12.0Pakiety oprogramowania sieciowego 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.13Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS)  
58.29.13.0Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS) 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.14Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania  
58.29.14.0Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.2Pakiety oprogramowania użytkowego  
58.29.21Pakiety oprogramowania użytkowego niespecjalizowanego  
58.29.21.0Pakiety oprogramowania użytkowego
niespecjalizowanego
 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.29Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego  
58.29.29.0Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego 
Powiązania z CN-2007:
8523 29 33
8523 40 45
8523 40 93
8523 51 93
8523 59 93
8523 80 93
58.29.3Oprogramowanie komputerowe pobierane z Internetu  
58.29.31Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu  
58.29.31.0Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.32Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu  
58.29.32.0Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.4Oprogramowanie komputerowe on-line  
58.29.40Oprogramowanie komputerowe on-line  
58.29.40.0Oprogramowanie komputerowe on-line 
Powiązania z CN-2007:
-
58.29.5Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych  
58.29.50Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych  
58.29.50.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.