Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA J  »   Dział 59 - USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 58 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
PKWiU - Dział 59 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
PKWiU - Dział 60 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
PKWiU - Dział 61 -
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
PKWiU - Dział 62 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
PKWiU - Dział 63 -
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.01.2018 r.

Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 34 bez względu na symbol PKWiU.

Dział 59

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
59USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH  
59.1USŁUGI ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI  
59.11USŁUGI ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI  
59.11.1Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.11.11Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych  
59.11.11.0Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych  
59.11.12Usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo  
59.11.12.0Usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo  
59.11.13Usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo  
59.11.13.0Usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo  
59.11.2Filmy, nagrania wideo i programy telewizyjne  
59.11.21Oryginały filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.11.21.0Oryginały filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
 
Powiązania z CN-2007:
-
59.11.22Filmy kinematograficzne na taśmach filmowych  
59.11.22.0Filmy kinematograficzne na taśmach filmowych 
Powiązania z CN-2007:
3706
59.11.23Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach  
59.11.23.0Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach 
Powiązania z CN-2007:
8523 29 39
8523 40 51
8523 40 59
8523 40 99
8523 51 99
8523 59 99
59.11.24Filmy i nagrania wideo pobierane z Internetu  
59.11.24.0Filmy i nagrania wideo pobierane z Internetu 
Powiązania z CN-2007:
-
59.11.3Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych  
59.11.30Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych  
59.11.30.0Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych  
59.12USŁUGI POSTPRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI  
59.12.1Usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  
59.12.11Usługi związane z montażem filmowym  
59.12.11.0Usługi związane z montażem filmowym  
59.12.12Usługi związane z kopiowaniem i ze zmianą formatu i zapisu filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.12.12.0Usługi związane z kopiowaniem i ze zmianą formatu i zapisu filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.12.13Usługi związane z korektą koloru i cyfrowym odnawianiem (przywracaniem) do stanu pierwotnego  
59.12.13.0Usługi związane z korektą koloru i cyfrowym odnawianiem (przywracaniem) do stanu pierwotnego  
59.12.14Usługi związane z efektami wizualnymi  
59.12.14.0Usługi związane z efektami wizualnymi  
59.12.15Usługi związane z animacją  
59.12.15.0Usługi związane z animacją  
59.12.16Usługi związane z wykonywaniem napisów, napisów czołowych i końcowych, tytułów  
59.12.16.0Usługi związane z wykonywaniem napisów, napisów czołowych i końcowych, tytułów  
59.12.17Usługi związane z tworzeniem i montażem dźwięku  
59.12.17.0Usługi związane z tworzeniem i montażem dźwięku  
59.12.19Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  
59.12.19.0Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  
59.13USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH  
59.13.1Usługi związane z dystrybucją i udzielaniem licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.13.11Udzielanie licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz do dochodów z ich udzielania  
59.13.11.0Udzielanie licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz do dochodów z ich udzielania  
59.13.12Pozostałe usługi związane z dystrybucją filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.13.12.0Pozostałe usługi związane z dystrybucją filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.14USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKCJĄ FILMÓW  
59.14.1Usługi związane z projekcją filmów  
59.14.10Usługi związane z projekcją filmów  
59.14.10.0Usługi związane z projekcją filmów  
59.2USŁUGI W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH  
59.20USŁUGI W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH  
59.20.1Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych  
59.20.11Usługi w zakresie nagrywania dźwięku  
59.20.11.0Usługi w zakresie nagrywania dźwięku  
59.20.12Usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo  
59.20.12.0Usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo  
59.20.13Oryginały nagrań dźwiękowych  
59.20.13.0Oryginały nagrań dźwiękowych 
Powiązania z CN-2007:
-
59.20.2Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych  
59.20.21Usługi związane z produkcją audycji radiowych  
59.20.21.0Usługi związane z produkcją audycji radiowych  
59.20.22Oryginały nagranych programów radiowych  
59.20.22.0Oryginały nagranych programów radiowych 
Powiązania z CN-2007:
-
59.20.3Usługi związane z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych  
59.20.31Nuty w formie drukowanej  
59.20.31.0Nuty w formie drukowanej5% - poz. 35 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
4904 00 00
59.20.32Nuty w formie elektronicznej  
59.20.32.0Nuty w formie elektronicznej 
Powiązania z CN-2007:
-
59.20.33Płyty gramofonowe, CD i DVD i pozostałe nośniki z zarejestrowaną muzyką  
59.20.33.0Płyty gramofonowe, CD i DVD i pozostałe nośniki z zarejestrowaną muzyką 
Powiązania z CN-2007:
8523 29*
8523 40 31
8523 40 39
8523 80 99
59.20.34Pozostałe nagrania dźwiękowe na płytach gramofonowych, CD i DVD i pozostałych nośnikach  
59.20.34.0Pozostałe nagrania dźwiękowe na płytach gramofonowych, CD i DVD i pozostałych nośnikach 
Powiązania z CN-2007:
-
59.20.35Nagrania dźwiękowe i muzyczne pobierane z Internetu  
59.20.35.0Nagrania dźwiękowe i muzyczne pobierane z Internetu 
Powiązania z CN-2007:
-
59.20.4Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych  
59.20.40Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych  
59.20.40.0Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.