Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA J  »   Dział 59 - USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 58 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
PKWiU - Dział 59 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
PKWiU - Dział 60 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
PKWiU - Dział 61 -
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
PKWiU - Dział 62 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
PKWiU - Dział 63 -
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 34 bez względu na symbol PKWiU.

Dział 59

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
59USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH  
59.1USŁUGI ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI  
59.11USŁUGI ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI  
59.11.1Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.11.11Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych  
59.11.11.0Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych  
59.11.12Usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo  
59.11.12.0Usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo  
59.11.13Usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo  
59.11.13.0Usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo  
59.11.2Filmy, nagrania wideo i programy telewizyjne  
59.11.21Oryginały filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.11.21.0Oryginały filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
 
Powiązania z CN-2007:
-
59.11.22Filmy kinematograficzne na taśmach filmowych  
59.11.22.0Filmy kinematograficzne na taśmach filmowych 
Powiązania z CN-2007:
3706
59.11.23Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach  
59.11.23.0Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach 
Powiązania z CN-2007:
8523 29 39
8523 40 51
8523 40 59
8523 40 99
8523 51 99
8523 59 99
59.11.24Filmy i nagrania wideo pobierane z Internetu  
59.11.24.0Filmy i nagrania wideo pobierane z Internetu 
Powiązania z CN-2007:
-
59.11.3Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych  
59.11.30Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych  
59.11.30.0Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych  
59.12USŁUGI POSTPRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI  
59.12.1Usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  
59.12.11Usługi związane z montażem filmowym  
59.12.11.0Usługi związane z montażem filmowym  
59.12.12Usługi związane z kopiowaniem i ze zmianą formatu i zapisu filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.12.12.0Usługi związane z kopiowaniem i ze zmianą formatu i zapisu filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.12.13Usługi związane z korektą koloru i cyfrowym odnawianiem (przywracaniem) do stanu pierwotnego  
59.12.13.0Usługi związane z korektą koloru i cyfrowym odnawianiem (przywracaniem) do stanu pierwotnego  
59.12.14Usługi związane z efektami wizualnymi  
59.12.14.0Usługi związane z efektami wizualnymi  
59.12.15Usługi związane z animacją  
59.12.15.0Usługi związane z animacją  
59.12.16Usługi związane z wykonywaniem napisów, napisów czołowych i końcowych, tytułów  
59.12.16.0Usługi związane z wykonywaniem napisów, napisów czołowych i końcowych, tytułów  
59.12.17Usługi związane z tworzeniem i montażem dźwięku  
59.12.17.0Usługi związane z tworzeniem i montażem dźwięku  
59.12.19Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  
59.12.19.0Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  
59.13USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH  
59.13.1Usługi związane z dystrybucją i udzielaniem licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.13.11Udzielanie licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz do dochodów z ich udzielania  
59.13.11.0Udzielanie licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz do dochodów z ich udzielania  
59.13.12Pozostałe usługi związane z dystrybucją filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.13.12.0Pozostałe usługi związane z dystrybucją filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.14USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKCJĄ FILMÓW  
59.14.1Usługi związane z projekcją filmów  
59.14.10Usługi związane z projekcją filmów  
59.14.10.0Usługi związane z projekcją filmów  
59.2USŁUGI W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH  
59.20USŁUGI W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH  
59.20.1Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych  
59.20.11Usługi w zakresie nagrywania dźwięku  
59.20.11.0Usługi w zakresie nagrywania dźwięku  
59.20.12Usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo  
59.20.12.0Usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo  
59.20.13Oryginały nagrań dźwiękowych  
59.20.13.0Oryginały nagrań dźwiękowych 
Powiązania z CN-2007:
-
59.20.2Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych  
59.20.21Usługi związane z produkcją audycji radiowych  
59.20.21.0Usługi związane z produkcją audycji radiowych  
59.20.22Oryginały nagranych programów radiowych  
59.20.22.0Oryginały nagranych programów radiowych 
Powiązania z CN-2007:
-
59.20.3Usługi związane z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych  
59.20.31Nuty w formie drukowanej  
59.20.31.0Nuty w formie drukowanej5% - poz. 35 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
4904 00 00
59.20.32Nuty w formie elektronicznej  
59.20.32.0Nuty w formie elektronicznej 
Powiązania z CN-2007:
-
59.20.33Płyty gramofonowe, CD i DVD i pozostałe nośniki z zarejestrowaną muzyką  
59.20.33.0Płyty gramofonowe, CD i DVD i pozostałe nośniki z zarejestrowaną muzyką 
Powiązania z CN-2007:
8523 29*
8523 40 31
8523 40 39
8523 80 99
59.20.34Pozostałe nagrania dźwiękowe na płytach gramofonowych, CD i DVD i pozostałych nośnikach  
59.20.34.0Pozostałe nagrania dźwiękowe na płytach gramofonowych, CD i DVD i pozostałych nośnikach 
Powiązania z CN-2007:
-
59.20.35Nagrania dźwiękowe i muzyczne pobierane z Internetu  
59.20.35.0Nagrania dźwiękowe i muzyczne pobierane z Internetu 
Powiązania z CN-2007:
-
59.20.4Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych  
59.20.40Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych  
59.20.40.0Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.