Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA G  »   Dział 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 45 -
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
PKWiU - Dział 46 -
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
PKWiU - Dział 47 -
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Dział 47

HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
47HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  
47.0SPRZEDAŻ DETALICZNA, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  
47.00SPRZEDAŻ DETALICZNA, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  
47.00.1Sprzedaż detaliczna owoców, warzyw, mięsa, ryb, wyrobów piekarskich, mleczarskich i jaj  
47.00.11Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw  
47.00.11.0Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw  
47.00.12Sprzedaż detaliczna zakonserwowanych owoców i warzyw  
47.00.12.0Sprzedaż detaliczna zakonserwowanych owoców i warzyw  
47.00.13Sprzedaż detaliczna mięsa  
47.00.13.0Sprzedaż detaliczna mięsa  
47.00.14Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa  
47.00.14.0Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa  
47.00.15Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków  
47.00.15.0Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków  
47.00.16Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarskich  
47.00.16.0Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarskich  
47.00.17Sprzedaż detaliczna wyrobów cukierniczych  
47.00.17.0Sprzedaż detaliczna wyrobów cukierniczych  
47.00.18Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich  
47.00.18.0Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich  
47.00.19Sprzedaż detaliczna jaj  
47.00.19.0Sprzedaż detaliczna jaj  
47.00.2Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, napojów oraz wyrobów tytoniowych  
47.00.21Sprzedaż detaliczna kawy, herbaty, kakao i przypraw  
47.00.21.0Sprzedaż detaliczna kawy, herbaty, kakao i przypraw  
47.00.22Sprzedaż detaliczna olejów i tłuszczów jadalnych  
47.00.22.0Sprzedaż detaliczna olejów i tłuszczów jadalnych  
47.00.23Sprzedaż detaliczna homogenizowanych wyrobów spożywczych i żywności dietetycznej  
47.00.23.0Sprzedaż detaliczna homogenizowanych wyrobów spożywczych i żywności dietetycznej  
47.00.24Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej  
47.00.24.0Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej  
47.00.25Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych  
47.00.25.0Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych  
47.00.26Sprzedaż detaliczna pozostałych napojów  
47.00.26.0Sprzedaż detaliczna pozostałych napojów  
47.00.27Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych  
47.00.27.0Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych  
47.00.3Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej  
47.00.31Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania  
47.00.31.0Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania  
47.00.32Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego  
47.00.32.0Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego  
47.00.33Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego  
47.00.33.0Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego  
47.00.4Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych i wyrobów metalowych  
47.00.41Sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych  
47.00.41.0Sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych  
47.00.42Sprzedaż detaliczna farb, werniksów i lakierów  
47.00.42.0Sprzedaż detaliczna farb, werniksów i lakierów  
47.00.43Sprzedaż detaliczna szkła budowlanego  
47.00.43.0Sprzedaż detaliczna szkła budowlanego  
47.00.44Sprzedaż detaliczna kosiarek do trawy i innych urządzeń ogrodniczych  
47.00.44.0Sprzedaż detaliczna kosiarek do trawy i innych urządzeń ogrodniczych  
47.00.45Sprzedaż detaliczna sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego  
47.00.45.0Sprzedaż detaliczna sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego  
47.00.46Sprzedaż detaliczna wyposażenia sanitarnego  
47.00.46.0Sprzedaż detaliczna wyposażenia sanitarnego  
47.00.47Sprzedaż detaliczna narzędzi ręcznych  
47.00.47.0Sprzedaż detaliczna narzędzi ręcznych  
47.00.49Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.49.0Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.5Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego  
47.00.51Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych  
47.00.51.0Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych  
47.00.52Sprzedaż detaliczna zasłon i firan  
47.00.52.0Sprzedaż detaliczna zasłon i firan  
47.00.53Sprzedaż detaliczna tapet, dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych  
47.00.53.0Sprzedaż detaliczna tapet, dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych  
47.00.54Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
47.00.54.0Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
47.00.55Sprzedaż detaliczna mebli  
47.00.55.0Sprzedaż detaliczna mebli  
47.00.56Sprzedaż detaliczna sprzętu oświetleniowego  
47.00.56.0Sprzedaż detaliczna sprzętu oświetleniowego  
47.00.57Sprzedaż detaliczna wyrobów z drewna, korka i wikliny  
47.00.57.0Sprzedaż detaliczna wyrobów z drewna, korka i wikliny  
47.00.58Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut  
47.00.58.0Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut  
47.00.59Sprzedaż detaliczna naczyń stołowych, wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych, sztućców, nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz wyrobów i sprzętu, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.59.0Sprzedaż detaliczna naczyń stołowych, wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych, sztućców, nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz wyrobów i sprzętu, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.6Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją  
47.00.61Sprzedaż detaliczna książek  
47.00.61.0Sprzedaż detaliczna książek  
47.00.62Sprzedaż detaliczna czasopism i gazet  
47.00.62.0Sprzedaż detaliczna czasopism i gazet  
47.00.63Sprzedaż detaliczna materiałów piśmiennych  
47.00.63.0Sprzedaż detaliczna materiałów piśmiennych  
47.00.64Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych  
47.00.64.0Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych  
47.00.65Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego  
47.00.65.0Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego  
47.00.66Sprzedaż detaliczna sprzętu turystycznego  
47.00.66.0Sprzedaż detaliczna sprzętu turystycznego  
47.00.67Sprzedaż detaliczna gier i zabawek  
47.00.67.0Sprzedaż detaliczna gier i zabawek  
47.00.68Sprzedaż detaliczna znaczków i monet  
47.00.68.0Sprzedaż detaliczna znaczków i monet  
47.00.69Sprzedaż detaliczna pamiątek i wyrobów artystycznych  
47.00.69.0Sprzedaż detaliczna pamiątek i wyrobów artystycznych  
47.00.7Sprzedaż detaliczna odzieży, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, artykułów toaletowych, kwiatów, roślin, zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych  
47.00.71Sprzedaż detaliczna odzieży  
47.00.71.0Sprzedaż detaliczna odzieży  
47.00.72Sprzedaż detaliczna obuwia  
47.00.72.0Sprzedaż detaliczna obuwia  
47.00.73Sprzedaż detaliczna artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych  
47.00.73.0Sprzedaż detaliczna artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych  
47.00.74Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych  
47.00.74.0Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych  
47.00.75Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne  
47.00.75.0Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne  
47.00.76Sprzedaż detaliczna wyrobów kosmetycznych i toaletowych  
47.00.76.0Sprzedaż detaliczna wyrobów kosmetycznych i toaletowych  
47.00.77Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion  
47.00.77.0Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion  
47.00.78Sprzedaż detaliczna nawozów i środków agrochemicznych  
47.00.78.0Sprzedaż detaliczna nawozów i środków agrochemicznych  
47.00.79Sprzedaż detaliczna zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych  
47.00.79.0Sprzedaż detaliczna zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych  
47.00.8Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych i pozostałych nowych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.81Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych  
47.00.81.0Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych  
47.00.82Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii  
47.00.82.0Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii  
47.00.83Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków  
47.00.83.0Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków  
47.00.84Sprzedaż detaliczna środków czystości  
47.00.84.0Sprzedaż detaliczna środków czystości  
47.00.85Sprzedaż detaliczna olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna na potrzeby gospodarstwa domowego  
47.00.85.0Sprzedaż detaliczna olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna na potrzeby gospodarstwa domowego  
47.00.86Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.86.0Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.87Sprzedaż detaliczna płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.87.0Sprzedaż detaliczna płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.88Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.88.0Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.89Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.89.0Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
47.00.9Sprzedaż detaliczna wyrobów używanych  
47.00.91Sprzedaż detaliczna antyków  
47.00.91.0Sprzedaż detaliczna antyków  
47.00.92Sprzedaż detaliczna książek używanych  
47.00.92.0Sprzedaż detaliczna książek używanych  
47.00.99Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów używanych  
47.00.99.0Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów używanych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.