Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja VIII  »   Dział 41 - SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 41 -
SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE NIŻ SKÓRY FUTERKOWE) ORAZ SKÓRY WYPRAWIONE
CN - DZIAŁ 42 -
ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ JELITA JEDWABNIKÓW)
CN - DZIAŁ 43 -
SKÓRY FUTERKOWE I FUTRA SZTUCZNE; WYROBY Z NICH
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dział 41

SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE NIŻ SKÓRY FUTERKOWE) ORAZ SKÓRY WYPRAWIONE

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) skrawków lub podobnych odpadków skór lub skórek surowych (pozycja 0511);

  b) skór ptasich lub części skór ptasich z ich piórami lub puchem, objętych pozycją 0505 lub 6701;

  c) skór lub skórek, z włosem lub wełną, surowych, garbowanych lub wykończonych (dział 43); do działu 41 należy jednak klasyfikować surowe skóry i skórki z włosem lub wełną, bydlęce (włącznie z bawolimi), zwierząt jednokopytnych, owcze lub jagnięce (z wyjątkiem jagniąt astrachańskich, karakułowych, perskich lub podobnych, jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich), kozie lub koźlęce (z wyjątkiem kóz i koźląt jemeńskich, mongolskich lub tybetańskich), świńskie (włącznie z pekari), z kozic, gazel, wielbłądów (włącznie z dromaderami), reniferów, łosi, jeleni, saren lub psów.

2.

  A) Pozycje od 4104 do 4106 nie obejmują skór i skórek, które zostały poddane procesowi garbowania (włączając garbowanie wstępne), który jest procesem odwracalnym (pozycje od 4101 do 4103, w zależności od przypadku).

  B) W pozycjach od 4104 do 4106 określenie "crust" obejmuje skóry i skórki, które przed suszeniem zostały dogarbowane, barwione lub natłuszczone emulsją wodną (natłuszczone).

3. W całej nomenklaturze wyrażenie "skóra wtórna" dotyczy jedynie materiałów w rodzaju, o których mowa w pozycji 4115.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
4101 Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone
4101 20– Skóry i skórki, całe, niedwojone, o masie jednej skóry nieprzekraczającej 8 kg przy suszeniu zwykłym, 10 kg, jeśli suchosolone, lub 16 kg, jeśli świeże, mokrosolone lub inaczej konserwowane
4101 20 10– – Świeżebez cłap/st
4101 20 30– – Mokrosolonebez cłap/st
4101 20 50– – Suszone lub suchosolonebez cłap/st
4101 20 80– – Pozostałebez cłap/st
4101 50– Skóry i skórki, całe, o masie przekraczającej 16 kg
4101 50 10– – Świeżebez cłap/st
4101 50 30– – Mokrosolonebez cłap/st
4101 50 50– – Suszone lub suchosolonebez cłap/st
4101 50 90– – Pozostałebez cłap/st
4101 90 00– Pozostałe, włącznie z kruponami, półkruponami i bokamibez cła
4102 Skóry surowe, owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 c) do niniejszego działu
4102 10– Z wełną
4102 10 10– – Jagnięcebez cłap/st
4102 10 90– – Pozostałebez cłap/st
– Bez wełny
4102 21 00– – Piklowanebez cłap/st
4102 29 00– – Pozostałebez cłap/st
4103 Pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 b) lub c) do niniejszego działu
4103 20 00– Z gadówbez cłap/st
4103 30 00– Ze świńbez cłap/st
4103 90 00– Pozostałebez cła
4104 Skóry i skórki garbowane lub "crust" bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone
– W stanie mokrym (włączając w stanie "wet-blue")
4104 11– – Z pełnymi licem, niedwojone; dwoina licowa
4104 11 10– – – Skóry i skórki, całe, bydlęce (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)bez cłap/st
– – – Pozostałe
– – – – Bydlęce (włączając bawole)
4104 11 51– – – – – Skóry i skórki, całe, o powierzchni lica jednej sztuki przekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)bez cłap/st
4104 11 59– – – – – Pozostałebez cłap/st
4104 11 90– – – – Pozostałe5,5p/st
4104 19– – Pozostałe
4104 19 10– – – Skóry i skórki, całe, bydlęce (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)bez cłap/st
– – – Pozostałe
– – – – Bydlęce (włączając bawole)
4104 19 51– – – – – Skóry i skórki, całe, o powierzchni lica jednej sztuki przekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)bez cłap/st
4104 19 59– – – – – Pozostałebez cłap/st
4104 19 90– – – – Pozostałe5,5p/st
– W stanie suchym ("crust")
4104 41– – Z pełnymi licem, niedwojone; dwoina licowa
– – – Skóry i skórki, całe, bydlęce (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)
4104 41 11– – – – Z cieląt wschodnioindyjskich, całe, nawet z łbem i nogami, każda o masie netto nie większej niż 4,5 kg, niewyprawione inaczej niż tylko z użyciem garbników roślinnych, nawet poddane pewnej obróbce, ale w sposób oczywisty nieprzydatne do bezpośredniego stosowania do produkcji artykułów ze skóry wyprawionejbez cłap/st
4104 41 19– – – – Pozostałe6,5p/st
– – – Pozostałe
– – – – Bydlęce (włączając bawole)
4104 41 51– – – – – Skóry i skórki, całe, o powierzchni lica jednej sztuki przekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)6,5p/st
4104 41 59– – – – – Pozostałe6,5p/st
4104 41 90– – – – Pozostałe5,5p/st
4104 49– – Pozostałe
– – – Skóry i skórki, całe, bydlęce (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)
4104 49 11– – – – Z cieląt wschodnioindyjskich, całe, nawet z łbem i nogami, każda o masie netto nie większej niż 4,5 kg, niewyprawione inaczej niż tylko z użyciem garbników roślinnych, nawet poddane pewnej obróbce, ale w sposób oczywisty nieprzydatne do bezpośredniego stosowania do produkcji artykułów ze skóry wyprawionejbez cłap/st
4104 49 19– – – – Pozostałe6,5p/st
– – – Pozostałe
– – – – Bydlęce (włączając bawole)
4104 49 51– – – – – Skóry i skórki, całe, o powierzchni lica jednej sztuki przekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)6,5p/st
4104 49 59– – – – – Pozostałe6,5p/st
4104 49 90– – – – Pozostałe5,5p/st
4105 Skóry owcze lub jagnięce, garbowane lub "crust", bez wełny, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone
4105 10 00– W stanie mokrym (włączając w stanie "wet-blue")2p/st
4105 30– W stanie suchym ("crust")
4105 30 10– – Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi, z owiec indyjskich włosowych, nawet poddane pewnym obróbkom, jednakże nienadające się w sposób oczywisty do bezpośredniego stosowania do produkcji artykułów ze skóry wyprawionejbez cłap/st
4105 30 90– – Pozostałe2p/st
4106 Skóry i skórki z pozostałych zwierząt, garbowane lub "crust", bez wełny lub włosa, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone
– Z kóz lub koźląt
4106 21 00– – W stanie mokrym (włączając w stanie "wet-blue")2p/st
4106 22– – W stanie suchym ("crust")
4106 22 10– – – Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi, z kóz lub koźląt indyjskich, nawet poddane pewnym obróbkom, jednakże nienadające się w sposób oczywisty do bezpośredniego stosowania do produkcji artykułów ze skóry wyprawionejbez cłap/st
4106 22 90– – – Pozostałe2p/st
– Ze świń
4106 31 00– – W stanie mokrym (włączając w stanie "wet-blue")2p/st
4106 32 00– – W stanie suchym ("crust")2p/st
4106 40– Z gadów
4106 40 10– – Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymibez cłap/st
4106 40 90– – Pozostałe2p/st
– Pozostałe
4106 91 00– – W stanie mokrym (włączając w stanie "wet-blue")2
4106 92 00– – W stanie suchym ("crust")2p/st
4107 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bydlęca (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114
– Skóry i skórki, całe
4107 11– – Z pełnym licem, niedwojone
– – – Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)
4107 11 11– – – – Skóra cielęca chromowa6,5m2
4107 11 19– – – – Pozostała6,5m2
4107 11 90– – – Pozostałe6,5m2
4107 12– – Dwoina licowa
– – – Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawolą), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)
4107 12 11– – – – Skóra cielęca chromowa6,5m2
4107 12 19– – – – Pozostała6,5m2
– – – Pozostała
4107 12 91– – – – Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawolą)5,5m2
4107 12 99– – – – Skóra wyprawiona zwierząt jednokopytnych6,5m2
4107 19– – Pozostałe
4107 19 10– – – Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)6,5m2
4107 19 90– – – Pozostałe6,5m2
– Pozostałe, włączając połówki
4107 91– – Z pełnym licem, niedwojone
4107 91 10– – – Skóra wyprawiona podeszwowa6,5
4107 91 90– – – Pozostałe6,5m2
4107 92– – Dwoina licowa
4107 92 10– – – Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawolą)5,5m2
4107 92 90– – – Skóra wyprawiona zwierząt jednokopytnych6,5m2
4107 99– – Pozostałe
4107 99 10– – – Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawolą)6,5m2
4107 99 90– – – Skóra wyprawiona zwierząt jednokopytnych6,5m2
4108
4109
4110
4111
4112 00 00 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 41143,5m2
4113 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, z pozostałych zwierząt, bez wełny lub włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114
4113 10 00– Z kóz lub koźląt3,5m2
4113 20 00– Ze świń2m2
4113 30 00– Z gadów2m2
4113 90 00– Pozostała2m2
4114 Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany); skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana
4114 10– Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany)
4114 10 10– – Z owiec lub jagniąt2,5p/st
4114 10 90– – Z pozostałych zwierząt2,5p/st
4114 20 00– Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana2,5m2
4115 Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach; skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej
4115 10 00– Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach2,5
4115 20 00– Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionejbez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.